ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐ` Դասակարգումը և մարելու փուլերը