«ԷԿՈԱԴԱՊՏԵՐՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑ»

IMG_6920«Փոխվի՛ր, Աճի՛ր, Դարձի՛ր» ՀԿ-n «Ջերմուկի զարգացման կենտրոն» ՀԿ հետ համատեղ 2013 թվականի սեպտեմբեր – դեկտեմբեր ամիսներինառաջին անգամ հանրապետության մի շարք համայնքներում իրականացրեց «ԷկոԱդապտերների դպրոց» նախագիծը, որի նպատակն էր խթանել շփումը բնապահպանության ոլորտի երիտասարդ մասնագետների և փոքր, միջին  ձեռնարկատերերի միջև:IMG_6306

Նախագիծը բաղկացած էր երկու հիմնական մասերից՝

  1. «Ոչ ֆորմալ» ձևաչափով դասընթաց

Երիտասարդ մասնագետների վերապատրաստում՝ԷկոԱդապտերների (հոկտեմբեր, Երևանի բուսաբանական այգու էկոկրթական կենտրոն)

  1. Մասնակիցների գործուղում համապատասխան ձեռնարկություններ

գիտելիքների փոխանակման կազմակերպում (նոյեմբեր – դեկտեմբեր):IMG_7674

Դասընթացի ընթացքում քննարկվեց բնապահպանական հիմախնդիրների լուծման արդի մեխանիզմների վերաբերվող թեմաներ, որոնք կրում են նորարարական բնույթ ևմեր հանրապետությունում կարող են գտնել պրակտիկ  կիրառություն:

Ակնկալվում էր, որ ԷկոԱդապտերները գործուղվելով ձեռնարկություններ պետք է պրակտիկ մասնակցություն ունենան հիմնական ընթացող աշխատանքներին, դիտարկումներ կատարեն գործունեության ողջ պրոցեսում առկա էկոլոգիապես խոցելի օղակների վերաբերյալ և մշակեն կիրառական մեխանիզմներ ուղված դրանց մեղմացմանը:

Արդյունքում ձևավորվեց մի թիմ, որը պարբերական հավաքների ընթացքում քննարկելով տարատեսակ ձեռնարկությունների առանձնահատկություններ մշակեց մի ուղեցույց տնտեսություններում հնարավորինս էկոպատասխանատու գործունեության ծավալման վերաբերյալ:

Ընթացքում հավաքված և քննարկված նյութերը շարունակաբար հասանելի դարձնելու նպատակով պատրաստվեց նաև ինտերնետային կայք՝www.cgb.am, տարածելու կիրառական խորհուրդներ, տեղեկատվություն և նորություններ:Website

Նախագիծը աննախադեպ է այնքանով, որ կարճ ժամանակահատվածում հաջողվեց իրագործել բավականաչափ հավակնոտ գաղափարներ՝ տեսնելով դրանց արդյունքը իրականության մեջ:IMG_6350

«ԷկոԱդապտերների դպրոց» նախագիծը հնարավորություն տվեց՝

  • երիտասարդների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործմանը,
  • ինչպես նաև ՓՄՁ-ների շրջանում տեղեկացվածության բարձրացմանը կայուն տնտեսական զարգացման ու «կանաչ» տնտեսության հիմնադրութների վերաբերյալ:

«ԷկոԱդապտերների դպրոց» նախագծի հիմնական նպատակն էր՝ յուրաքանչյուր ձեռնարկության համար ապահովել՝

  • ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործում,
  • արտանետումների հնարավոր նվազեցում,
  • շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության նվազեցում,
  • և առհասարակ հարգանք առ բնություն:

«ԷկոԱդապտերների դպրոց» նախագծի բոլոր շահառուները մասնակցում էին բացառապես կամավորական հիմունքներով:

Նախագծի ավարտին բոլոր մասնակիցներին և գործընկեր կազմակերպություններին շնորհվեցինհավաստագրեր:

Նախագիծը իրականացվեցՔաունթերփարթ ինթերնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության և ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով:

Հարգանքով՝

Անահիտ Բաբայան

Նախագծի մասնագիտական կոորդինատոր

«Փոխվիր Աճիր Դարձիր» ՀԿ

Leave a Comment