Մեր ծառերի բողոքը

Մեր  ծառերը  բողոքում են գործարանների ծխից:

Մեր  ծառերը բողոքում են ծառահատումներից:

(more…)