Շնող գետը պետք չէ մաքրել. Շնող գետին մի խառնեք ձեր կեղտաջրերը » Shnogh River (1)

Shnogh River (1)