9-րդ դասարանի Կենսաբանություն առարկայից Էկոլոգիա թեմայից կատարված գործնական աշխատանքը

Գնդեվազի միջնակարգ դպրոցի  9-րդ դասարանի աշակերտները  կազմել էին   Կենսաբանություն առարկայից` Էկոլոգիա թեմայից    գործնական աշխատանքներ:Յուրաքանչյուր աշակերտ ընտրել էր մի թեմա և այդ թեմայի մասին  էր   գրել: Աշակերտներից մեկը ընտրել էրՀայկական Մուֆլոն” թեման:Թեմայի մեջ աշակերտը  ձեռքով նկարել էր  Հայկական Մուֆլոնին :Միայն  գեղեցիկ նկարելու համար  աշակերտը ստացել է 10 գնհատականը:

Ձեզ եմ ներկայացնում  աշակերտի նկարած Հայկական Մուֆլոնի  լուսանկարը և գործնական աշխատանքի    տեքստը:

Մարիանա Արշակյան

Leave a Comment