Այսօր ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ է

Այսօր ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ է, որը խորհրդանշում է մեր նախածնողներ Ադամի և Եվայի դրախտային կյանքը: Վաղվանից սկսվում է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի հոգևոր կյանքի համար կարևոր մի շրջան՝ ՄԵԾ ՊԱՀՔԸ, որը պետք է իմաստավորվի ԱՂՈԹՔՈՎ, ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ և ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐԻ ՀՈԳԵՇԱՀ ԳՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՄԲ: Այս տարի Ս. ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ տոնը՝ ԶԱՏԻԿԸ, ապրիլի 8-ին է:

Leave a Comment