Դիլիջան

ՀՀ բնապահպանությն նախարարության ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ը ավարտել է ազգային պարկի արգելոցային և արգելավայրային գոտիների վերաբերյալ բուկլետի տպագրման աշխատանքները:

Leave a Comment