ՈՒՇԱԴՐՈԻԹՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻՆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Այսուհետև մեր բլոգի մասնակիցները կարող են օգտվել 091921264 թեժ հեռախոսահամարից։

Հիժեք այս համարը և եթե դուք շտապ նյութ, կամ հաղորդագրություն ունեք հաղորդելու թեժ գծին, բայց ինտերնետ մոտակայքում չկա, կարող էք
SMS ուղարկել այս հեռախոսահամարին և հինգ րոպեի ընթացքում Ձեր հաղորդագրությունը կհայտնվի կայքում։ Նույնը վերաբերվում է լուսանկարներին։ Նույն հեռախոսահամարին MMS – ով ուղարկված Ձեր լուսանկարները, անմիջապես կհայտնվեն “Էկոլուր” կայքի, բլոգի համապատասխան էջում։
Օգտվեք այս մոբիլ ծառայոըթյունից։ Շնորհակալություն։

Բոլոր հարցերով կարող եք դիմել “ՄՈԲԻԼ” էջի պատասխանատու ՆԻԿՈԼԱՅ ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ։

Comments
Leave a Comment