Վարդի 20 սորտերի 1100 տնկիներ տնկվեցին Բուսաբանական այգում

Երեւանի Բուսաբանական ա յգում մայիս ամսին բացվեց Վարդերի կոլեկցիոն հողամաս:  Այգում տնկվել են վարդի 20 սորտերի 1100 տնկիներ: Մեր այգու գեղեցկացման համար միջոցներ է տրամադրել Շվեյցարիայի դեսպանատունը:

Leave a Comment