Էկոլուր-Վարդենիս ԵՄՔԱ համագործակցության սկիզբ

Հուլիսի 21ին Վարդենիս ԵՄՔԱ հյուրընկալեց էկոլուր ՀԿ-ին: Դրվեց փոխհամագորցակցության սկիզբը, սպասեք նորությունների

Leave a Comment