Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լենսեր Աղալովյանի «Անիզոտրոպ սալերի և թաղանթների ասիմպտոտիկ տեսություն» մենագրության անգլերեն տարբերակը

Lenser Aghalovyan«World Scientific Publishing» (Համաշխարհային Գիտություն հրատարակչություն) հրատարակչությունը հրատարակել է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Լենսեր Աղալովյանի «Անիզոտրոպ սալերի և թաղանթների ասիմպտոտիկ տեսություն» լայնածավալ մենագրության անգլերեն տարբերակը: Գիրքը բաղկացած է 376 էջից, 11 գլխից: Գիրքը նվիրված է ժամանակակից տեխնիկայի, սարքաշինության և շինարարության հիմնական կոնստրուկցիաների, սարքերի և կառույցների բաղկացուցիչ տարրերի ամրությանը, կայունությանը և հուսալիությանը:

BookՄինչև վերջին տասնամյակները այդ խնդիրները լուծվել են վարկածների մեթոդով: Ձողերի ու հեծանների համար ընդունվել է Բեռնուլի-Էյլերի հարթ կտրվածքների վարկածը, սալերի և թաղանթների համար` Կիրխհոֆ-Լյավի չդեֆորմացվող նորմալների վարկածը (դասական տեսության վարկածներ): Հայտնի են նաև ավելի քիչ սխալի հանգեցնող վարկածներով ճշգրտված տեսությունները (Ռայսներ, Ս.Համբարձումյան, Տիմոշենկո):

Անհրաժեշտություն էր առաջացել ի հայտ բերել բոլոր այդ տեսությունների կիրառելիության շրջակները, ինչպես նաև գտնել կիրառությունների համար հույժ կարևոր խնդիրների այնպիսի դասերի լուծումներ, որոնց համար վերոհիշյալ վարկածները կիրառելի չեն:

Լենսեր Աղալովյանի մենագրությունը նվիրված է այդ հույժ կարևոր հարցերի ուսումնասիրությանը: Ցույց է տրված, որ դասական և ճշգրտված տեսությունները, որոնք դիտարկում են միայն մեկ դասի խնդիրներ, համապատասխանում են ասիմպտոտիկ ներկայացման մեկ-երկու մոտավորություններին: Այնուհանդերձ, այդ տեսություններով ստացվող արդյունքները բավարար են լայն շրջանակի կիրառությունների համար:

Լենսեր Աղալովյանի կողմից մաթեմատիկորեն ապացուցված է, որ դասական ու ճշգրտված տեսությունների վարկածները կիրառելի չեն նոր դասի եզրային խնդիրների լուծման համար: Խնդիրների այդ դասերը հիմնականն են սեյսմակայուն կառույցների հիմքերի և հիմնատակերի հաշվարկներում, իսկ դինամիկ խնդիրներում` շերտավոր միջավայրում սեյսմիկ ալիքների տարածման,

կառուցվածքների վրա նրանց ազդեցության ուսումնասիրության հարցերում: Նրա կողմից գտնված է դասականից սկզբունքորեն տարբերվող ասիմպտոտիկա, որը թույլ է տվել լուծել այդ դասի խնդիրները: Նշված են այն դեպքերը, երբ հնարավոր է ստանալ մաթեմատիկորեն ճշգրիտ լուծումներ:

Լենսեր Աղալովյանի կողմից մշակված մոտեցումը կարող է հիմք հանդիսանալ նոր տիպի կարևոր կիրառական խնդիրներ լուծելու համար, մասնավորապես ուսումնասիրել բարակ մարմինների և ֆիզիկական բազմաբնույթ դաշտերի փոխազդեցության հույժ կարևոր հարցերը:

Մենագրության ռուսերեն տարբերակը հրատարակվել է “Наука, физ.мат.лит., Москва” հրատարակչության կողմից և արժանացել մասնագետների ամենաբարձր գնահատականին:

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում ստեղծվել է «Իմունոմոդուլյատոր» նոր պատրաստուկ

ննՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի մոլեկուլային էնզիմաբանության լաբորատորիայում ստեղծվել է «Իմունոմոդուլյատոր» նոր պատրաստուկ` արտահայտված հակավիրուսային, հակաբորբոքային հատկություններով: Մարտի 25-ի նիստում ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը հավանություն տվեց «Իմունոմոդուլյատոր» պատրաստուկի արդյունաբերական արտադրության կազմակերպմանը: «ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը կդիմի ՀՀ կառավարություն, ներկայացնելով այս գիտատեխնիկական նվաճումը, մեր տնտեսության մեջ կիրառելու համար»,- ասաց ՀՀ ԳԱԱ նախագահ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը:

«Իմունոմոդուլյատոր» պատրաստուկը տարբերվում է ավանդական պատվաստանյութերից.

ա/ չունի թունավոր և ռեակտոգեն ազդեցություն կենդանիների վրա,

բ/ անկախ վիրուսի տեսակային և շտամային պատկանելիությունից` առաջացնում է վաղ պաշտպանություն (ներարկումից մոտ 6 ժամ հետո),

գ/ ունի ադյուվանտային (ոչ սպեցիֆիկ իմունախթանիչ) հատկություն և կարող է ուժեղացնել պատվաստանյութի կողմից հրահրված իմունային պատասխանը և իմունիտետի տևողությունը,

դ/ ունի ազդեցության լայն շրջանակ և կարող է կիրառվել տարբեր կենդանիների վրա (խոշոր եղջերավոր և մանր եղջերավոր կենդանիներ, խոզեր, թռչուններ):

Պատրաստուկը փորձարկվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության համապատասխան անասնաբուժական ծառայությունների կողմից, ինչի հիման վրա տրվել են անասնաբուժական դեղամիջոցի գրանցման հավաստագրեր, որոնք թույլ են տալիս արդեն իսկ արտադրել և օգտագործել պատրաստուկը ՀՀ տարածքում:

Աղբյուրը` ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն

Սերգո Հայրապետյանը վերընտրվեց «ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում

sergo hՄարտի 4-ին` ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը Գյումրիի «ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում միաձայն վերընտրեց բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սերգո Հայրապետյանին: Սերգո Հայրապետյանն իր ելույթում ներկայացրեց Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի վերջին հինգ տարվա գործունեությունը: Կենտրոնի հիմնական գիտական ուղղություններն են`

* Նորահայտ հնագիտական հուշարձանների հետազոտություն մարզի տարածքում

* Ախուրյան գետի ավազանի մ.թ.ա. I հազարամյակի հնագույն պատմության հիմնախնդիրներ

* Շիրակի նոր և նորագույն պատմության մի շարք վիճահարույց հարցեր

* Աղետի գոտու ազգահոգեբանական հետազոտություններ

* Շիրակի ժողովրդական երաժշտություն և կոմպոզիտորական ժառանգություն, Ալեքսանդրապոլի աշուղական դպրոցի պատմություն

* Շիրակի արդի խոսվածքներ:

Կենտրոնի հնագետների կողմից Շիրակի մարզում հայտնաբերվել են նոր հնավայրեր. ուշ բրոնզից վաղ երկաթին անցման ժամանակաշրջանի դամբարանադաշտ Մայիսյան գյուղի վարչական տարածքում, անտիկ դամբարանադաշտ Հայկաձորի մ.թ.ա. 9-6-րդ դդ. ամրոց-բնակավայրի տարածքում, ժայռափոր դամբարաններ և կատակոմբներ Ազատան գյուղի վարչական տարածքում գտնվող մ.թ.ա. 13-8-րդ դարերի ամրոցում:

ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստում նշվեց, որ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը դարձել է Շիրակի մարզի պատմամշակութային ակտիվ կյանքի անբաժանելի մասը: Կենտրոնը կազմակերպել է միջազգային գիտաժողովներ, գիտարշավներ Վանի Սբ Խաչ եկեղեցի, Անիի Մայր տաճար, երիտասարդ գիտնականի հանրապետական դպրոց, «Հացի փառատոներ»` մարզի գյուղական և քաղաքային համայնքների, այլ մարզերի, ազգային փոքրամասնությունների մասնակցությամբ, ժողովրդական երաժշտության միջազգային փառատոն, թեմատիկ սեմինարներ և գիտական ընթերցումներ, ամենամյա հայագիտության դասեր քաղաքի զինմասերում և կրթօջախներում:

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն

Քննարկվեցին Բյուրականի աստղադիտարանի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման հարցերը

byurakanՍույն թվականի մարտի 4-ին ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը քննարկեց ՀՀ ԳԱԱ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարանի Միջազգային գիտական խորհրդատվական հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքները: Հանձնաժողովը ստեղծվել է ՀՀ ԳԱԱ նախագահության 2013 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 9 (1701) որոշմամբ ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարանի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման և աստղադիտարանի զարգացման նոր ծրագրի մշակման նպատակով: Հանձնաժողովը մշակել է հաշվետվություն և առաջարկություններ Բյուրականի աստղադիտարանի ապագա զարգացման վերաբերյալ: ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը, հիմք ընդունելով հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքները եւ նիստում հնչեցված առաջարկություններն ու դիտողությունները, որոշեց հանձնարարել ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունքին մինչև 2015թ. մարտի 31-ը ՀՀ ԳԱԱ նախագահությանը ներկայացնել ամփոփ եզրակացություն Բյուրականի աստղադիտարանի գիտական, տեխնիկական եւ կազմակերպչական խնդիրների լուծման մասին:

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն

Aryeh Neier Open Society Justice Initiative Fellowships

The Open Society Justice Initiative is pleased to invite applications for its 2015–2017 Aryeh Neier Fellowship Program. The Aryeh Neier Fellowship Program is a two-year program of practical work experience designed to expand the capacity of lawyers and advocates working internationally on human rights issues. In 2015, up to four fellowships will be awarded.

During the first year, each Fellow will devote substantial time to one project, while working on other initiatives as they arise involving litigation, research/documentation, advocacy, and/or pilot initiatives designed to enhance the accessibility, fairness, and effectiveness of justice services. During the first year, each Fellow will be based full-time at one of the Justice Initiative’s offices in Budapest, London, or New York. [Note: We can generally accommodate placement in London only for those applicants who already are eligible to live and work in the United Kingdom.]

During the second year (more…)

ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում փորձ ձեռք բերելու հրավեր երիտասարդ մասնագետներին

Օրենսդրական ոլորտի մասնագետների (Professional Fellows Program/PFP) ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռում խոստումնալից երիտասարդ մասնագետներին ծանոթանալու եւ գործնական փորձ ձեռք բերելու ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում: PFP-ն ներգրավում է մասնագետների, ովքեր աշխատելով պետական մարմիններում, քաղաքացիական, կրթության հաստատություններում, քաղաքացիների շահերի պաշտպանության կազմակերպություններում՝ ակտիվ ընգրկված են օրենսդրական եւ/կամ քաղաքականության մշակման գործընթացում: Ծրագրի մասնակիցները կլինեն PFP-ի ավելի լայն խմբի մաս, միանալով այլ երկրների մասնակիցներին: PFP մասնակիցները ԱՄՆ-ի քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ իրենց մասնագիտական հետաքրքրություններն ու գիտելիքները կկարողանան խորացնել՝ հնարավորություն ունենալով աշխատելու (more…)

ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամներին ներկայացվեցին Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ձեռքբերումները

ննՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն»-ի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ հեռավար կրթության ամփոփիչ սեմինարիշրջանակներում տեղի ունեցավ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության անդամների այցը ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի (ԳԿՄԿ) առցանց տեսակոնֆերանսների դահլիճ ՀՀ ԳԱԱ նախագահ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ:

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրեն Ալբերտ Սարգսյանը ներկայացրեց ԳԿՄԿ-ի գործունեությունը, հիմնական ձեռքբերումները և նվաճումները, այնուհետև անդրադարձավ հեռավար ծրագրի իրականացմանը և արդյունքներին:

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ բաժնի ղեկավար Արմեն Սարգսյանը ներկայացրեց առցանց տեսակոնֆերանսների դահլիճի տեխնիկական հնարավորությունները on-line ռեժիմով դասախոսությունների և գիտաժողովների կազմակերպման ուղղությամբ` ներգրավելով արտասահմանյան գիտահետազոտական և ուսումնական հանրահայտ կենտրոնների ճանաչված մասնագետների:

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ Արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Արուսյակ Հարությունյանը ներկայացրեց հեռավար ուսուցման հարթակը, հեռավար դասընթացների կառուցվածքը, ինչպես նաև ներկայացվեց ուսանողների հարցման արդյունքները, մասնավորապես՝ ուսանողների կարծիքները և առաջարկները հեռավար կրթության և դասընթացների վերաբերյալ:

ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամները և ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը բարձր գնահատեցին  հեռավար կրթության ոլորտում կենտրոնի կատարած աշխատանքները և  հեռավար

կրթության ընձեռած հնարավորությունները:

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն

60 տարեկան հասակում կյանքից հեռացավ առաջատար գիտնական Աննա Բոյաջյանը

Anna Boyajyan60 տարեկան հասակում կյանքից հեռացավ առաջատար գիտնական, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Աննա Սուրենի Բոյաջյանը: Ի դեմս Աննա Բոյաջյանի գիտությունը եւ գիտական հանրությունը կորցրեցին հետազոտողի, որը համադրում էր կենսաբանական եւ բժշկական գիտությունները, հրաշալի մանկավարժի, լայն հանրագիտական իմացությունների տեր եւ պարզապես լավ ու կամեցող մարդու:

Աննա Բոյաջյանի գիտական կյանքի 30 տարիները կապված են եղել ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի հետ:

Նրա հարուստ ստեղծագործական ժառանգությունը` աուտաիմունային, աուտաբորբոքային, հոգեկան և ուղեղանոթային հիվանդությունների ժամանակ բջջային ակտիվության կարգավորման մեխանիզմների և նրանց խանգարումների բացահայտման և պարզաբանման ոլորտում, հիմք է հանդիսացել Հայաստանում մոլեկուլային կենսաբանության և գենետիկայի դպրոցի զարգացման և միջազգային ճանաչում ստանալու համար:

Աննա Բոյաջյանը 400-ից ավելի գիտական աշխատանքների, այդ թվում 13 մենագրությունների հեղինակ էր:

Աննա Բոյաջյանի գիտամանկավարժական գործունեությունը չի սահմանափակվել միայն ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտով, այլ նաև արտահայտվել է տարբեր բուհերում մասնագիտական դասընթացների անցկացմամբ, ինչպես նաև մոլեկուլային կենսաբանության, բջջաբանության և գենետիկայի ուղղությամբ ամբիոնների և բաժինների ստեղծմամբ:

Աննա Բոյաջյանը բազմաթիվ մասնագիտական և հասարակական կազմակերպությունների անդամ էր, Եվրամիության «ՀՈՐԻԶՈՆ 2020» ծրագրի ազգային կոնտակտային անձն էր, Կենսաբանական հոգեբուժության հայկական ասոցիացիայի նախագահը, Մոլեկուլային կենսաբանության և բջջաբանության և իմունալոգիայի հայկական ասոցիացիայի նախագահը, ինչպես նաև տարբեր գիտական հանդեսների խմբագրական կոլեգիաների անդամ:

Նրա գործունեության վաստակն է մոլեկուլային կենսաբանության, բջջաբանության և գենետիկայի ուղղությամբ Հայաստանի բազմաթիվ գիտնականների պատրաստումը: Նրա ղեկավարությամբ պաշտպանվել են ավելի քան 30 թեկնածուական ատենախոսություններ: Նա եղել է 5 դոկտորական ատենախոսության խորհրդական:

Աննա Բոյաջյանն առանձնանում էր իր բացառիկ աշխատասիրությամբ, իր սաների և կոլեգաների հանդեպ հոգատար վերաբերմունքով, ծնողական ջերմությամբ: Նա ուներ բազմաթիվ ծրագրեր եւ գաղափարներ, որոնցից որոշները կյանքի կոչվեցին:

Կորստի ցավը մեծ է: Գիտության աշխարհը կորցրեց անփոխարինելի անձնավորության: Աննա Բոյաջյանի ընկերները, աշակերտները եւ հետեւորդները նրան միշտ կհիշեն, իսկ նրա գիտական ժառանգությունը կկազմի մեր կյանքի անբաժանելի մասը:

Աննա Բոյաջյանի քաղաքացիական հոգեհանգիստը տեղի կունենա հունվարի 30-ին` ժամը 18:00-ին, Սուրբ Հակոբ եկեղեցում (Քանաքեռ):

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ-ն անընդունելի է համարում Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի դիրքորոշումը ՀՀ ԳԱԱ-ի վերաբերյալ

նն2015թ-ի հունվարի 16-ին` ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ՀՀ ԳԱԱ) նախագահության ընդլայնված նիստում, քննարկվեց ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հայրությունյանի դիրքորոշումը ՀՀ ԳԱԱ-ի վերաբերյալ, որն արտացոլված է «Голос Армении» թերթի 2014թ-ի դեկտեմբերի 22 համարի «Национальная академия наук: вчера, сегодня, завтра» հոդվածում: ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստին մասնակցում էին ՀՀ ԳԱԱ նախագահ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամները, ՀՀ ԳԱԱ գիտահետազոտական կազմակերպությունների տնօրենները, ինչպես նաեւ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ) նախագահ Սամվել Հարությունյանը, ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի աշխատակիցները:

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների եւ թղթակից անդամների 2014թ. դեկտեմբերի 26-ին եւ 27-ին տեղի ունենալիք ընտրությունների նախօրեին հրապարակված հոդվածում Սամվել Հարությունյանը վարկաբեկում է ՀՀ ԳԱԱ-ի գործունեությունը, կասկածի տակ է դնում ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գոյության անհրաժեշտությունը, թերագնահատում է ՀՀ ԳԱԱ-ի ակադեմիոսների եւ թղթակից անդամների գիտական մակարդակը:

Հոդվածի վերաբերյալ ելույթ ունեցան ՀՀ ԳԱԱ նախագահ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը, ՀՀ ԳԱԱ փոխնախագահ ակադեմիկոս Յուրի Շուքուրյանը, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության անդամներ ակադեմիկոսներ Յուրի Չիլինգարյանը, Վիլեն Հակոբյանը, Էդուարդ Ղազարյանը, Լենսեր Աղալովյանը, Վանիկ Զաքարյանը, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Գեւորգ Պողոսյանը, Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Լ.Մնջոյանի անվան Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի տնօրեն ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Վիգեն Թոփուզյանը, Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի տնօրեն Վլադիմիր Սահակյանը, Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի տնօրեն ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Արսեն Հախումյանը, Հնագիտության և ագգագրության ինստիտուտի տնօրեն ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Պավել Ավետիսյանը, Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավետիք Իսահակյանը, ինչպես նաեւ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը:

ՀՀ ԳԱԱ-ն համարում է, որ գիտության քաղաքականության ձեւավորմամբ եւ իրականացմամբ զբաղվող լիազորված մարմնի ղեկավարն իր դիրքորոշումը բազմիցս կարող էր արտահայտել գիտության խնդիրներին նվիրված քննարկումների ժամանակ, մասնավորապես, ՀՀ ԳԱԱ-ի տարեկան ընդհանուր ժողովների ընթացքում, որոնց Սամվել Հարությունյանը հրավիրվել է եւ ում արվել է զեկուցման առաջարկ:

ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը մասնավորապես նշեց. «Լիազորված մարմնի ղեկավարը հետեւություն է անում, որ ՀՀ ԳԱԱ-ի ընտրություններն ընդհանրապես պետք չեն, երբ ընտրությունները նշանակված են եղել կառավարության որոշումով…Նա հարցականի տակ է դնում գիտություննների ազգային ակադեմիայի գոյության անհրաժեշտությունը … Նա ակադեմիայի պատմությունը սկսում է 1992 թվականից, եւ անհասկանալի է, որ դրանից առաջ 50 տարիների ակադեմիայի փառապանծ պատմությունը մոռացել է, երբ հայոց գիտությունը հայ ժողովրդին բերել է փառք ու պատիվ: Վերլուծության համար Սամվել Հարությունյանը վերցնում է 1990-ականների տարիները, երբ ամբողջ երկիրը գտնվում էր շատ ծանր վիճակում: Ակադեմիայի ինստիտուտներն այդ ժամանակաշրջանում տարին 3-4 ամիս չէին աշխատում ջեռուցման, լույսի եւ ջրի բացակայության պատճառով:…»: Ռադիկ Մարտիրոսյանը նշեց, որ Սամվել Հարությունյանը բարձրաձայնում է խնդիրներ` չհստակեցնելով դրանք եւ մոռանալով, որ այդ խնդիրների կարգավորումը գիտության պետական կոմիտեի գործունեությունը պետք է լիներ:

Նիստում նշվեց, որ Սամվել Հարությունյանը գիտության ոլորտում ձեռքբերումները վերագրել է 2007թ-ին ստեղծված եւ իր կողմից ղեկավարվող գիտության պետական կոմիտեին` թերագնահատելով ՀՀ ԳԱԱ-ի ամբողջ համակարգի գործունեությունը: Նիստում ներկայացվեցին միջազգային տարբեր ցուցանիշներ, որոնք վկայում են Հայաստանի գիտության բարձր վարկանիշի մասին: Այսպիսով, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2010 թ-ի զեկույցի համաձայն` Կենտրոնական եւ Արեւմտյան Ասիայի 10 երկրների ցանկում գիտական աշխատությունների թվով Հայաստանը 2008թ-ին զբաղեցրել է 2-րդ տեղը Իսրայելից հետո: Մեջբերման ինդեքսով ԱՊՀ երկրների ցուցակում 1991-2010 թվականներին զբաղեցրել է 3-րդ տեղը Ռուսաստանից եւ Բելառուսից հետո: Վերջին 7 տարիների ընթացքում Հայաստանում գիտական հրապարակումների թիվը կրկնապատկվել է:

ՀՀ ԳԱԱ-ն ակտիվացրել է միջազգային գիտական համակգործակցությունը եւ միայն 2013թ-ին իրականացրել է 72 ծրագիր միջազգային դրամաշնորհների շրջանակներում` ISTC-ի, FP7-ի, ANSEF-ի, NFSAT-ի, ԳԱՏՀ-ի, ԵԳԱԾ ԱՄՆ-ի, ՔՀՄՀ Գլոբալի, DAAD-ի, Եվրամիության եւ այլ միջազգային դոնորների աջակցությամբ: 2013թ-ին ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտները կազմակերպել են 65 գիտաժողովներ եւ սիմպոզիումներ: Այս բոլոր ցուցանիշներից եւ ոչ մեկը Սամվել Հարությունյանի գնահատականի մեջ նշված չեն եղել:

ՀՀ ԳԱԱ ընդլայնված նիստի մասնակիցների մեծամասնությունը նշեց, որ լիազորված մարմնի ղեկավարի դիրքորոշումը ՀՀ ԳԱԱ-ի նկատմամբ անձնական բնույթ է կրում, չի համապատասխանում նրա լիազորությունների շրջանակին եւ փորձ է վարկաբեկելու ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան, ինչն անընդունելի է: ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեին կոչ արվեց կառուցողական մոտեցում ցուցաբերել Հայաստանի գիտության խնդիրների վերաբերյալ:

Նիստում ելույթ ունեցավ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով անհրաժեշտ համարեց գիտության խնդիրների շուրջ կառուցողական քննարկումներ կազմակերպել:

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն